Ga naar de inhoud

Q & A

Er zijn in de afgelopen jaren incidenten geweest met branden die werden veroorzaakt door zonnepanelen. Meestal was de oorzaak dat er niet op elkaar passende connectoren werden gebruikt of dat panelen, tegen de geldende richtlijnen in, direct op brandbare dakbedekking en/of isolatie werden geplaatst.
Gelukkig is er inmiddels veel verbeterd; installaties moeten volgens strenge  voorschriften worden aangelegd.
Verzekeraars stellen de volgende eisen:
1. Een schriftelijke verklaring van de constructeur dat het dak de extra dakbelasting van zonnepanelen aankan
2. het systeem moet worden aangelegd door een erkende installateur volgens NEN 7250.
3. Opleveringskeuring door een onafhankelijk en gecertificeerd bureau.
Voldoe je aan deze eisen, dan zullen vrijwel alle verzekeraars akkoord gaan.
Mocht dat niet zo zijn dan is er nog de optie het zonnesysteem apart te verzekeren bij een gespecialiseerde verzekeraar.


Geeft de constructeur aan dat het dak deze extra belasting niet aan kan, dan zijn er zonnesystemen die gekoppeld zijn en daardoor veel minder extra dakbelasting geven (zie Solarge.nl).
Wellicht kunnen deze systemen een oplossing bieden.
Een andere mogelijk oplossing is de panelen in stroken boven de kolommen te leggen waar het dak de belasting wel aankan.  Dit kan nog verrassend veel opleveren.


Je kunt dan de serviceovereenkomst met je huurders uitbreiden met een clausule waarin je overeenkomt dat zij een extra vergoeding gaan betalen voor de afgenomen stroom.
Hier vind je een link naar een concept-serviceovereekomst.